Arfvedsonite Mount Malosa, Zomba Plateau, Malawi 100 mm ...
Description: Arfvedsonite Mount Malosa, Zomba Plateau, Malawi 100 mm tall, 34 mm wide, 16 mm thick