Powellite, scolecite Yeola, Nasik District, Maharashtra, ...
Description: Powellite, scolecite Yeola, Nasik District, Maharashtra, India 108 mm x 75 mm