Quartz Verchniy Mine, Dal'negorsk, Primorskiy Kray, Russia
Description: Quartz Verchniy Mine, Dal'negorsk, Primorskiy Kray, Russia