Quartz Verchniy Mine, Dal'negorsk, Primorskiy Kray, ...
Description: Quartz Verchniy Mine, Dal'negorsk, Primorskiy Kray, Russia 14.4 x 11.8 cm