Quartz (harlequin) Brandberg, Namibia 45 x 37 mm
Description: Quartz (harlequin) Brandberg, Namibia 45 x 37 mm