Stibnite, calcite Banpo Mine, Dushan, Qiannan, Guizhou, ...
Description: Stibnite, calcite Banpo Mine, Dushan, Qiannan, Guizhou, China 106 mm x 74 mm