Ferberite, quartz Yaogangxian Mine, Yizhang Co., Chenzhou ...
Description: Ferberite, quartz Yaogangxian Mine, Yizhang Co., Chenzhou Prefecture, Hunan Province, China 70 mm tall x 50 mm wide