Rhodochrosite Wutong (Wudong) Mine, Liubao Wuzhou, Guangxi ...
Description: Rhodochrosite Wutong (Wudong) Mine, Liubao Wuzhou, Guangxi Zhuang. A.R., China 3.3 x 3.0 x 2.5 cm