Stephanite San Luis Shaft, Level 630, Fresnillo, Zacatecas, ...
Description: Stephanite San Luis Shaft, Level 630, Fresnillo, Zacatecas, Mexico 1.5 x 1.9 cm.