Rhodochrosite, fluorite, pyrite, sphalerite, ...
Description: Rhodochrosite, fluorite, pyrite, sphalerite, dolomite Wudong Mine, Liubao ("Babu"), Cangwu Co., Wuzhou, Guangxi Zhuang, China 60 mm x 46 mm