Vesuvianite Fushan Fe deposit, Xingtai Co., Xingtai ...
Description: Vesuvianite Fushan Fe deposit, Xingtai Co., Xingtai Prefecture, Hebei Province, China 87 mm x 85 mm x 29 mm