Quartz scepter Brandberg, Namibia 18 x 07 x 06 mm
Description: Quartz scepter Brandberg, Namibia 18 x 07 x 06 mm