Quartz scepter Brandberg, Namibia 21 x 06 x 06 mm
Description: Quartz scepter Brandberg, Namibia 21 x 06 x 06 mm