Quartz scepter Brandberg, Namibia 44 x 12 x 11 mm
Description: Quartz scepter Brandberg, Namibia 44 x 12 x 11 mm