Pyromorphite. Mexico Mine, Roughton Gill, Caldbeck Fells, ...
Description: Pyromorphite. Mexico Mine, Roughton Gill, Caldbeck Fells, Cumbria, UK. Crystals to 11 mm on 4 cm matrix.