Pyromorphite. Mexico Mine, Roughton Gill, Caldbeck Fells, ...
Description: Pyromorphite. Mexico Mine, Roughton Gill, Caldbeck Fells, Cumbria, UK. Crystals to 5 mm on 3 cm matrix.