Pyromorphite Daoping Mine, Gongcheng, Guilin, Guangxi ...
Description: Pyromorphite Daoping Mine, Gongcheng, Guilin, Guangxi Zhuang, China 95 mm x 85 mm