Scheelite Huya, Xuebaoding-Pingwu, Sichuan, China large
Description: Scheelite Huya, Xuebaoding-Pingwu, Sichuan, China large