Scheelite, Quartz, Fluorite Yaogangxian Mine, Yizhang ...
Description: Scheelite, Quartz, Fluorite Yaogangxian Mine, Yizhang County, , Hunan Province, China 9 x 7.3 cm