Fluorite, Quartz Nasik, Maharashtra State, India 12 x 8 cm
Description: Fluorite, Quartz Nasik, Maharashtra State, India 12 x 8 cm