Thompsonite Nasik, Maharashtra State, India 7.5 x 4.4 x 4 cm
Description: Thompsonite Nasik, Maharashtra State, India 7.5 x 4.4 x 4 cm