Smithsonite, Quartz Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region, ...
Description: Smithsonite, Quartz Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region, Namibia Back Side