Stibnite, Fluorite Banpo Mine, Dushan Co., Qiannan ...
Description: Stibnite, Fluorite Banpo Mine, Dushan Co., Qiannan Autonomous Prefecture, Guizhou Province, China 11.0 x 9.0 x 8.2 cm