Scheelite, fluorite, quartz, calcite Yaogangxian Mine, ...
Description: Scheelite, fluorite, quartz, calcite Yaogangxian Mine, Yizhang, Chenzhou, Hunan, China 55 mm x 30 mm x 25 mm