Fluorite, quartz De'an Mine, De'an Co., Jiujiang ...
Description: Fluorite, quartz De'an Mine, De'an Co., Jiujiang Prefecture, Jiangxi Province, China 150 mm x 80 mm. Main crystal size: 30 mm on edge