Calcite, realgar Shimen As-(Au) deposit, Shimen Co., ...
Description: Calcite, realgar Shimen As-(Au) deposit, Shimen Co., Changde Prefecture, Hunan Province, China 123 mm x 100 mm x 50 mm