Quartz, Fluorite, Schorl - Erongo Mountain, Namibia - 40x25mm
Mineral: Quartz, Fluorite, Schorl
Locality: Erongo Mountain, Usakos, Erongo Region, Namibia
Dimensions: 40x25mm