Quartz - Erongo Mountain, Namibia - 45x25mm
Mineral: Quartz
Locality: Erongo Mountain, Usakos, Erongo Region, Namibia
Dimensions: 45x25mm