Fluorite - Erongo Mountain, Namibia - 35x60x30mm
Mineral: Fluorite
Locality: Erongo Mountain, Usakos, Erongo Region, Namibia
Dimensions: 35x60x30mm