Fluorite - Erongo Mountain, Namibia - 50x55x40mm
Mineral: Fluorite
Locality: Erongo Mountain, Usakos, Erongo Region, Namibia
Dimensions: 50x55x40mm