Fluorite - Erongo Mountain, Namibia - 80x60x50mm
Mineral: Fluorite
Locality: Erongo Mountain, Usakos, Erongo Region, Namibia
Dimensions: 80x60x50mm