Quartz - , USA
Mineral: Quartz
Locality: Massachusetts, USA