Gold (nugget) - Kamakundu River, Congo DR (Zaire) - 3.3895 kg
Mineral: Gold (nugget)
Locality: Kamakundu River, South Kivu (Kivu), Congo DR (Zaire)
Dimensions: 3.3895 kg