Quartz, Prehnite on Epidote - Goboboseb Mountains, Namibia - 130x80mm
Mineral: Quartz, Prehnite on Epidote
Locality: Goboboseb Mountains, Brandberg area, Erongo Region, Namibia
Dimensions: 130x80mm