Apophyllite - , India
Mineral: Apophyllite
Locality: Nashik District (Nasik), Maharashtra, India
Description: with stilbite