Quartz, hematite Jinlong hill, Lungchuan, Heyuan, ...
Description: Quartz, hematite Jinlong hill, Lungchuan, Heyuan, Guangdong, China 140 mm x 110 mm