Quartz - Goboboseb Mountains, Namibia
Mineral: Quartz
Locality: Goboboseb Mountains, Brandberg area, Erongo Region, Namibia
Description: Quartz crazy crystal