Adalberto Giazotto 1940-2017.
Description: Adalberto Giazotto 1940-2017.