Kamoto´te - Kamoto East Open cut, Congo DR (Zaire)
Mineral: Kamoto´te
Locality: Kamoto East Open cut, Kamoto, Kolwezi District, Lualaba, Katanga Copper Crescent, Katanga (Shaba), Congo DR (Zaire)
Description: with astrocyanite-(Ce)