Rhodochrosite, Fluorite, Quartz - Yaogangxian Mine, China - 5.5 x 4.4 cm
Mineral: Rhodochrosite, Fluorite, Quartz
Locality: Yaogangxian Mine, Yizhang, Chenzhou Prefecture, Hunan Province, China
Dimensions: 5.5 x 4.4 cm