Fluorite - Xianghualing Mine, China - 2.4cm across top xl edge
Mineral: Fluorite
Locality: Xianghualing Mine, Xianghualing Sn-polymetallic ore field, Linwu, Chenzhou Prefecture, Hunan Province, China
Dimensions: 2.4cm across top xl edge

Description: Clear light green cubic Fluorite from Xianghualing