Stibnite - Xikuangshan Sb deposit, China - 139 mm x 30 mm x 14 mm
Mineral: Stibnite
Locality: Xikuangshan Sb deposit, Lengshuijiang, Loudi Prefecture, Hunan Province, China
Dimensions: 139 mm x 30 mm x 14 mm