Crocoite, Pyromorphite - Crocoite Mine (Crocoitovyi shurf), Russia - 40 mm x 31 mm
Mineral: Crocoite, Pyromorphite
Locality: Crocoite Mine (Crocoitovyi shurf), Uspenskaya Mountain, Berezovskii, Ekaterinburg (Sverdlovsk), Sverdlovsk Oblast, Ural, Russia
Dimensions: 40 mm x 31 mm