Quartz, hematite Lechang Mine, Lechang Co., Shaoguan ...
Description: Quartz, hematite Lechang Mine, Lechang Co., Shaoguan Prefecture, Guangdong Province, China 45 x 40 x 25 mm